Linnaeus University Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies

Linnéuniversitetets spetsforskningscentrum för samtidigheter (concurrences) i koloniala och postkoloniala studier är en ledande svensk och internationell forskningsmiljö för postkoloniala studier och globalhistoria.

Vi analyserar de mänskliga konsekvenserna av kolonialism, imperialism och andra former av dominans genom världshistorien. Fokus riktas särskilt mot de som blivit fördrivna, exploaterade och marginaliserade till följd av kolonialism och imperialism.

Om oss

Vårt uppdrag

Forskningscentret Linnaeus University Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies bildades 2010 som ett projekt med tio forskare finansierade av Vetenskapsrådet. I dag är centret ett av fem spetsforskningscentra vid Linnéuniversitetet. Forskningsmiljön är interdisciplinär och består av ett tjugotal forskare, från doktorander till professorer, från åtta discipliner: arkeologi, historia, litteraturvetenskap, engelsk litteraturvetenskap, fransk litteraturvetenskap, religionsvetenskap, socialt arbete och sociologi.

Centret arrangerar seminarier, workshops, konferenser och andra forskningsaktiviteter. Via ett gästforskarprogram har över 40 forskare, inklusive många från det globala syd och olika urfolk, fått tillfälle att vistas vid Linnéuniversitetet i mellan en och sex månader. Varje termin arrangeras en tvådagars-workshop inriktad på en speciell forskningsfråga, med specialinbjudna gäster eller i samarbete med andra institutioner inom koloniala och postkoloniala studier.

Forskningen vid centret bedrivs inom tre forskningskluster:

Följ oss i sociala medier

Kalender

Nyheter

Forskning

Forskningen vid centret är organiserad i tre forskningskluster. De flesta av centrets medlemmar tillhör ett eller två av klustren. Klustren arrangerar seminarier, workshops, gästföreläsningar och andra aktiviteter i syfte att stimulera synergieffekter och samarbete mellan centrets medlemmar och forskare vid andra universitet, såväl i Sverige som utomlands.

Forskningsprojekt

Medarbetare

Utbildning på avancerad nivå och forskarutbildning

En prioriterad uppgift för centret är att utbilda nästa generations forskare. Hittills har fyra doktorander genomfört sin forskarutbildning vid centret. 

Föreläsningar

Publikationer

Publikationer i DIVA

 

Bilden överst på sidan är tagen av Phil Botha och hämtad från Unsplash.com