Foto: Per Fagerholm, Linköpings universitet

Såddprojekt: Att använda artificiell intelligens för att upptäcka Acanthamoeba Keratit i ögat - AIDAK-studien

Det övergripande målet med forskningen i detta såddprojekt inom Linnaeus University Centre for Data Intensive Sciences and Applications (DISA) är att utveckla en plattform för att bedöma om en person sannolikt har Acanthamoeba Keratit (AK) baserat på de konfokala mikroskopiska bilderna. Tanken med såddprojektet är att skapa ett nätverk av forskare som gemensamt tar de första stegen mot detta mål.

Fakta om projektet

Namn
Att använda artificiell intelligens för att upptäcka Acanthamoeba Keratit i ögat - AIDAK-studien
Sökande
Linnéuniversitetet: Patrick Bergman, Jenny Roth, Antonio Macedo, Alisa Lincke, Welf Löwe
Externt samarbete i projektet: Neil Lagali, Linköpings Universitet
Projektperiod
November 2022 – Juni 2023
Finansiär
Linnaeus University Centre for Data Intensive Sciences and Applications (DISA)
Huvudsakliga forskningsområden
Optometri, e-hälsa/hälsoinformatik, datavetenskap
Ansökan
AIDAK såddansökan DISA.pdf
Slutrapport
Slutrapport DISA sådd AIDAK.pdf
Presentation
Presentation AIDAK_disa_ehealth.pdf
Forskargrupper
E-health – Improved Data to and from Patients
Data Intensive Software Technologies and Applications (DISTA)

Foto: Per Fagerholm, Linköpings universitet

Mer om projektet

Acanthamoeba är organismer som finns i luften, jorden, dricksvatten, kranvatten, simbassänger och i både saltvatten- och sötvattenmiljöer. De kan orsaka hornhinneinfektioner som leder till Acanthamoeba keratit (AK). AK är ett allvarligt medicinskt tillstånd som åtföljs av intensiv ögonsmärta, ljuskänslighet och allvarligt nedsatt syn. Om den inte behandlas inom några veckor efter infektion, orsakar parasiten permanent hornhinneskada, vilket kräver efterföljande transplantation. Om de tillåts att utvecklas ytterligare kan alla ögonstrukturer så småningom bli infekterade, vilket resulterar i en total förlust av ögat. Kontaktlinsslitage-relaterad infektion är den vanligaste etiologin för AK och står för upp till 90 % av alla fall. Med tanke på deras popularitet särskilt i Skandinavien, med nästan 15 % av vuxna i Sverige som bär kontaktlinser, blir AK, som en gång ansågs sällsynt, allt vanligare.

Snabb identifiering och diagnos av AK är avgörande för att bevara synen. För närvarande görs all diagnos av AK med IVCM av en erfaren mänsklig observatör och det finns många gränsfall. Här datorseende (CV) med hjälp av artificiell intelligens (AI) kan ge en solid plattform för att snabbt, på ett kostnadseffektivt sätt och med högre tillförlitlighet upptäcka och utesluta fall med AK.

Målet med såddprojektet är att skapa ett nätverk av forskare som gemensamt tar de första stegen mot detta mål. Mer specifikt:

  1. Utifrån en redan befintlig bilddatabas vid Linköpings Universitetssjukhus skapa ett dataset med märkta data. Bilddatabasen består av cirka 70 000 bilder på infekterade och misstänkta fall av infektion, och flera hundra tusen bilder av friska ögon och annat sjukdomar.
  2. Genomföra en pilotstudie för att träna, anpassa och utvärdera standardnätverk för djupinlärning av CV för att upptäcka AK baserat på bilder från bekräftade AK-fall
  3. Skriv en publikation och skicka till en lämplig tidskrift
  4. Skriva en forskningsansökan för en fördjupad studie, först till FORSS, men andra lämpliga finansiärer kommer att identifieras.

Förväntade resultat: Huvudresultatet av såddprojektet förväntas vara en projektgrupp som kommer att arbeta tillsammans med huvudsyftet att säkra finansiering för att utveckla en AI-baserad plattform som kan användas med kliniskt erhållna IVCM-bilder för att tillhandahålla ett beslutsstödsverktyg för att hjälpa behandlande läkare att bedöma sannolikheten för AK-infektion, för att vägleda efterföljande behandling. Sekundära resultat inkluderar en publikation i en peer reviewed tidskrift av relevans och en presentation på en internationell konferens.

Vad är ett såddprojekt?

Ett såddprojekt är ett mindre projekt som finansieras av en kunskapsmiljö eller en forskargrupp vid universitetet. Avsikten är att starta och främja framstående forskning. Beroende på finansiär kan ett såddprojekt handla om att identifiera nya eller fördjupa befintliga samarbeten, gärna tvärvetenskapliga, att utforska forskningsfrågor i en förstudie, att samla empiriskt material eller att skriva en ansökan om externa forskningsmedel.

DISAs såddprojekt

Läs mer om konceptet med såddprojekt och DISAs övriga såddprojekt