kanotister

Såddprojekt: A platform to collect and analyze canoe/kayak training data

Det övergripande syftet med detta såddprojekt inom Linnaeus University Centre for Data Intensive Sciences and Applications (DISA) är att, i förlängningen, utveckla en plattform och analysmetoder för att stödja utvecklingen av svenska kanotsprint.

Fakta om projektet

Namn
A platform to collect and analyze canoe/kayak training data, and produce motivational feedback to athletes
Sökande
Giangiacomo Bravo, Åsa Eklund, Anders Gerestrand, Ilir Jusufi, Susanne Linner, Anna Melin, Haris Pojskic
Projektperiod
Vår–sommar 2021
Huvudsakliga forskningsområden
Datavetenskap, samhällsvetenskap
Ansökan
Canoe training data såddansökan DISA 2105.pdf
Slutrapport
Final report A platform to collect and analyze canoe-kayak training data....pdf

Vad är ett såddprojekt?

Ett såddprojekt är ett mindre projekt som finansieras av en kunskapsmiljö eller en forskargrupp vid universitetet. Avsikten är att starta och främja framstående forskning. Beroende på finansiär kan ett såddprojekt handla om att identifiera nya eller fördjupa befintliga samarbeten, gärna tvärvetenskapliga, att utforska forskningsfrågor i en förstudie, att samla empiriskt material eller att skriva en ansökan om externa forskningsmedel.

DISAs såddprojekt

Läs mer om konceptet med såddprojekt och DISAs övriga såddprojekt.