kanotister

A platform to collect and analyze canoe/kayak training data

Det övergripande syftet med detta såddprojekt inom Linnaeus University Centre for Data Intensive Sciences and Applications (DISA) är att, i förlängningen, utveckla en plattform och analysmetoder för att stödja utvecklingen av svenska kanotsprint.

Namn
A platform to collect and analyze canoe/kayak training data, and produce motivational feedback to athletes
Sökande
Giangiacomo Bravo, Åsa Eklund, Anders Gerestrand, Ilir Jusufi, Susanne Linner, Anna Melin, Haris Pojskic
Projektperiod
Vår–sommar 2021
Huvudsakliga forskningsområden
Datavetenskap, samhällsvetenskap
Ansökan
Canoe training data såddansökan DISA 2105.pdf
Slutrapport
Final report A platform to collect and analyze canoe-kayak training data....pdf

DISAs såddprojekt

Läs mer om konceptet med såddprojekt och DISAs övriga såddprojekt.