sol som lyser genom granskog

Data-intensive tools for effective carbon mitigation in forestry

Det övergripande syftet med detta såddprojekt inom Linnaeus University Centre for Data Intensive Sciences and Applications (DISA) var att utforska användningen av dataintensiva metoder och visualisering för att hjälpa skogsägare förstå kolbalansen i sina skogar och hjälpa dem göra underbyggda beslut om hanteringen av skogen, för att förbättra potentialen att binda kol i sina skogsbruk.

Namn
Data-intensive tools for effective carbon mitigation in forestry
Sökande
Jorge Zapico, Rafael Martins, Johan Bergh, Örjan Vorrei (Sydved)
Projektperiod
Maj–vinter 2019
Huvudsakliga forskningsområden
Datavetenskap, skog och träteknik
Ansökan
Data-intensive tools proposal 1905.pdf
Slutrapport
Data-intensive tools report 2001.pdf

DISAs såddprojekt

Läs mer om konceptet med såddprojekt och DISAs övriga såddprojekt.