sol som lyser genom granskog

Såddprojekt: Data-intensive tools for effective carbon mitigation in forestry

Det övergripande syftet med detta såddprojekt inom Linnaeus University Centre for Data Intensive Sciences and Applications (DISA) var att utforska användningen av dataintensiva metoder och visualisering för att hjälpa skogsägare förstå kolbalansen i sina skogar och hjälpa dem göra underbyggda beslut om hanteringen av skogen, för att förbättra potentialen att binda kol i sina skogsbruk.

Fakta om projektet

Namn
Data-intensive tools for effective carbon mitigation in forestry
Sökande
Jorge Zapico, Rafael Martins, Johan Bergh, Bishnu Chandra Poudel, Örjan Vorrei (Sydved)
Projektperiod
Maj–vinter 2019
Huvudsakliga forskningsområden
Datavetenskap, skog och träteknik
Ansökan
Data-intensive tools proposal 1905.pdf
Slutrapport
Data-intensive tools report 2001.pdf

Vad är ett såddprojekt?

Ett såddprojekt är ett mindre projekt som finansieras av en kunskapsmiljö eller en forskargrupp vid universitetet. Avsikten är att starta och främja framstående forskning. Beroende på finansiär kan ett såddprojekt handla om att identifiera nya eller fördjupa befintliga samarbeten, gärna tvärvetenskapliga, att utforska forskningsfrågor i en förstudie, att samla empiriskt material eller att skriva en ansökan om externa forskningsmedel.

DISAs såddprojekt

Läs mer om konceptet med såddprojekt och DISAs övriga såddprojekt.