kalhygge med stubbar och rester av bebyggelse

Digitized ancient remains detection

Det övergripande syftet med detta såddprojekt inom Linnaeus University Centre for Data Intensive Sciences and Applications (DISA) är att undersöka om datorseende och artificiell intelligens kan användas till att automatiskt identifiera fornlämningar.

Namn
Digitized ancient remains detection using computer vision and artificial intelligence
Sökande
Peter Skoglund, Ludvig Papmehl-Dufay och Welf Löwe, i samarbete med Åsa Ström, Kristian Tomeby och Jonas Svensson, Södra, samt Ida Stern, Linnéuniversitetet
Projektperiod
Februari–maj 2021
Huvudsakliga forskningsområden
Arkeologi, datavetenskap
Ansökan
Digitized ancient remains såddansökan DISA 2101.pdf
Rapport
Digitized ancient remains final report 2108.pdf

DISAs såddprojekt

Läs mer om konceptet med såddprojekt och DISAs övriga såddprojekt.