grafer och data

Såddprojekt: Exploring data and establishing routines for collaboration on energy experiments

Det övergripande syftet med detta såddprojekt inom Linnaeus University Centre for Data Intensive Sciences and Applications (DISA) var att skapa bättre rutiner för samarbete med VEAB och Växjöbostäder gällande bland annat energi- och vattenförbrukning.

Fakta om projektet

Namn
Exploring data and establishing routines for collaboration on energy experiments
Sökande
Mike Farjam, Krushna Mahapatra, Giangiacomo Bravo
Projektperiod
Vår–vinter 2019
Huvudsakliga forskningsområden
?
Ansökan
Energy experiments proposal 1905.pdf
Slutrapport
Energy experiments report 2001.pdf

Vad är ett såddprojekt?

Ett såddprojekt är ett mindre projekt som finansieras av en kunskapsmiljö eller en forskargrupp vid universitetet. Avsikten är att starta och främja framstående forskning. Beroende på finansiär kan ett såddprojekt handla om att identifiera nya eller fördjupa befintliga samarbeten, gärna tvärvetenskapliga, att utforska forskningsfrågor i en förstudie, att samla empiriskt material eller att skriva en ansökan om externa forskningsmedel.

DISAs såddprojekt

Läs mer om konceptet med såddprojekt och DISAs övriga såddprojekt.