grafer och data

Såddprojekt: Granbarkborre; avancerad prediktiv prognostisering med hjälp av machine learning

Det övergripande syftet med detta såddprojekt inom Linnaeus University Centre for Data Intensive Sciences and Applications (DISA) är att använda maskininlärning för att göra analyser av sannolikheten för att träd i ett bestånd kommer att drabbas av barkborrar, för att på så sätt kunna genomföra avverkning innan problemet har uppstått.

Fakta om projektet

Namn
Granbarkborre; avancerad prediktiv prognostisering med hjälp av machine learning
Sökande
Johan Bergh, Johan Hagelbäck, Rikard Unelius, Björn Lundsten (Softwerk AB)
Projektperiod
Okt 2019–febr 2020 
Huvudsakliga forskningsområden
Datavetenskap, skog och träteknik
Ansökan
Barkborreprevention såddansökan DISA 1910.pdf
Läs mer om projektet hos Softwerk

Vad är ett såddprojekt?

Ett såddprojekt är ett mindre projekt som finansieras av en kunskapsmiljö eller en forskargrupp vid universitetet. Avsikten är att starta och främja framstående forskning. Beroende på finansiär kan ett såddprojekt handla om att identifiera nya eller fördjupa befintliga samarbeten, gärna tvärvetenskapliga, att utforska forskningsfrågor i en förstudie, att samla empiriskt material eller att skriva en ansökan om externa forskningsmedel.

DISAs såddprojekt

Läs mer om konceptet med såddprojekt och DISAs övriga såddprojekt.