ingenjörer arbetar vid ledning i solnedgång

Såddprojekt: Towards a data-driven approach to ground-fault location

Det övergripande syftet med detta såddprojekt inom Linnaeus University Centre for Data Intensive Sciences and Applications (DISA) är att utveckla en ny metod som kombinerar artificiell intelligens och så kallad digital tvilling-teknik för att lokalisera eller beräkna avståndet till positionen för fel som uppstår i elnät.

Fakta om projektet

Namn
Towards a data-driven approach to ground-fault location
Sökande
Mauro Caporuscio, Pieternella Cijvat, Hans Ottosson
Projektperiod
Januari–juni 2020
Huvudsakliga forskningsområden
Datavetenskap, elektroteknik
Ansökan
Ground-fault location proposal 1912.pdf
Rapport
Ground-Fault Location report 2009.pdf

Vad är ett såddprojekt?

Ett såddprojekt är ett mindre projekt som finansieras av en kunskapsmiljö eller en forskargrupp vid universitetet. Avsikten är att starta och främja framstående forskning. Beroende på finansiär kan ett såddprojekt handla om att identifiera nya eller fördjupa befintliga samarbeten, gärna tvärvetenskapliga, att utforska forskningsfrågor i en förstudie, att samla empiriskt material eller att skriva en ansökan om externa forskningsmedel.

DISAs såddprojekt

Läs mer om konceptet med såddprojekt och DISAs övriga såddprojekt.