ingenjörer arbetar vid ledning i solnedgång

Towards a data-driven approach to ground-fault location

Det övergripande syftet med detta såddprojekt inom Linnaeus University Centre for Data Intensive Sciences and Applications (DISA) är att utveckla en ny metod som kombinerar artificiell intelligens och så kallad digital tvilling-teknik för att lokalisera eller beräkna avståndet till positionen för fel som uppstår i elnät.

Namn
Towards a data-driven approach to ground-fault location
Sökande
Mauro Caporuscio, Pieternella Cijvat, Hans Ottosson
Projektperiod
Januari–juni 2020
Huvudsakliga forskningsområden
Datavetenskap, elektroteknik
Ansökan
Ground-fault location proposal 1912.pdf
Rapport
Ground-Fault Location report 2009.pdf

DISAs såddprojekt

Läs mer om konceptet med såddprojekt och DISAs övriga såddprojekt.