fartyget Calmare Nyckel

Såddprojekt: IoT for ships – an untapped data resource

Det övergripande syftet med detta såddprojekt inom Linnaeus University Centre for Data Intensive Sciences and Applications (DISA) är att upprätta en provbädd för internet of things ombord på Sjöfartshögskolans fartyg Calmare nyckel.

Fakta om projektet

Namn
IoT for ships – an untapped data resource
Sökande
Fredrik Ahlgren, Björn Pundars, Håkan Lundström (Sensative)
Projektperiod
Mars–dec 2021
Huvudsakliga forskningsområden
Datavetenskap, maskinteknik, sjöfartsvetenskap
Ansökan
Iot for ships såddansökan DISA 2104.pdf
Rapport
IoT-for ships 2021 final report.pdf

Vad är ett såddprojekt?

Ett såddprojekt är ett mindre projekt som finansieras av en kunskapsmiljö eller en forskargrupp vid universitetet. Avsikten är att starta och främja framstående forskning. Beroende på finansiär kan ett såddprojekt handla om att identifiera nya eller fördjupa befintliga samarbeten, gärna tvärvetenskapliga, att utforska forskningsfrågor i en förstudie, att samla empiriskt material eller att skriva en ansökan om externa forskningsmedel.

DISAs såddprojekt

Läs mer om konceptet med såddprojekt och DISAs övriga såddprojekt.