vit burk med uttömda piller

Såddprojekt: Läkemedel som ökar risken för biverkningar

Det övergripande syftet med detta såddprojekt inom Linnaeus University Centre for Data Intensive Sciences and Applications (DISA) är att kartlägga förekomsten av läkemedel som kan leda till en ökad risk för biverkningar i Region Kalmar län.

Fakta om projektet

Namn
Läkemedel som ökar risken för biverkningar – kartläggning med hjälp av Janusmed-kunskapsdatabaser och utveckling av prediktionsmodeller i Region Kalmar län
Sökande
Linnéuniversitetet: Tora Hammar, Olof Björneld, Alisa Lincke, Rafael Messias Martins, Thomas Holgersson
Externt samarbete i projektet: Björn Wettermark, Uppsala universitet; Ylva Askfors och Hanna Justad, Region Stockholm
Projektperiod
Juni 2021–april 2022
Huvudsakliga forskningsområden
Datavetenskap, e-hälsa/hälsoinformatik, statistik
Ansökan
Risk medications såddansökan DISA 2107.pdf
Slutrapport
Final report_Seed_project_DIIPRIM_20221109_clean.pdf

Det övergripande syftet med detta forskningsprojekt är att kartlägga förekomsten av läkemedel som kan leda till en ökad risk för biverkningar i Region Kalmar län, med hjälp av algoritmerna i Janusmed-kunskapsdatabaser, och att analysera hur detta korrelerar med kliniska data som indikerar faktiska biverkningar. Studien kommer att stödjas med maskininlärningsbaserad analys och framtagning av prediktionsmodeller.

Vad är ett såddprojekt?

Ett såddprojekt är ett mindre projekt som finansieras av en kunskapsmiljö eller en forskargrupp vid universitetet. Avsikten är att starta och främja framstående forskning. Beroende på finansiär kan ett såddprojekt handla om att identifiera nya eller fördjupa befintliga samarbeten, gärna tvärvetenskapliga, att utforska forskningsfrågor i en förstudie, att samla empiriskt material eller att skriva en ansökan om externa forskningsmedel.

DISAs såddprojekt

Läs mer om konceptet med såddprojekt och DISAs övriga såddprojekt.