grafer och data

An Exploration of the Challenges and Possibilities of Multidimensional Visualization in the Context of Visual Learning Analytics

Huvudmålet för detta såddprojekt inom Linnaeus University Centre for Data Intensive Sciences and Applications (DISA) var att (i) sätta oss in i det allra senaste inom visuell inlärningsanalys, (ii) bekanta oss med de stora, flerdimensionella data som våra partner inom näringslivet kommer att tillhandahålla och (iii) skapa en ansökan till KK-stiftelsen om extern finansiering. Projektet avslutades i oktober 2019.

Namn
An Exploration of the Challenges and Possibilities of Multidimensional Visualization in the Context of Visual Learning Analytics
Sökande
Rafael Martins, Marcelo Milrad and Italo Masiello
Projektperiod
Mars–augusti 2019
Huvudsakliga forskningsområden
Medieteknik, pedagogik och lärande
Ansökan
Multidimensional visualization proposal 1903.pdf
Slutrapport
Multidimensional visualization final report 1912.pdf

DISAs såddprojekt

Läs mer om konceptet med såddprojekt och DISAs övriga såddprojekt.