grafer och data

Såddprojekt: An Exploration of the Challenges and Possibilities of Multidimensional Visualization in the Context of Visual Learning Analytics

Huvudmålet för detta såddprojekt inom Linnaeus University Centre for Data Intensive Sciences and Applications (DISA) var att (i) sätta oss in i det allra senaste inom visuell inlärningsanalys, (ii) bekanta oss med de stora, flerdimensionella data som våra partner inom näringslivet kommer att tillhandahålla och (iii) skapa en ansökan till KK-stiftelsen om extern finansiering. Projektet avslutades i oktober 2019.

Fakta om projektet

Namn
An Exploration of the Challenges and Possibilities of Multidimensional Visualization in the Context of Visual Learning Analytics
Sökande
Rafael Martins, Marcelo Milrad and Italo Masiello
Projektperiod
Mars–augusti 2019
Huvudsakliga forskningsområden
Medieteknik, pedagogik och lärande
Ansökan
Multidimensional visualization proposal 1903.pdf
Slutrapport
Multidimensional visualization final report 1912.pdf

Vad är ett såddprojekt?

Ett såddprojekt är ett mindre projekt som finansieras av en kunskapsmiljö eller en forskargrupp vid universitetet. Avsikten är att starta och främja framstående forskning. Beroende på finansiär kan ett såddprojekt handla om att identifiera nya eller fördjupa befintliga samarbeten, gärna tvärvetenskapliga, att utforska forskningsfrågor i en förstudie, att samla empiriskt material eller att skriva en ansökan om externa forskningsmedel.

DISAs såddprojekt

Läs mer om konceptet med såddprojekt och DISAs övriga såddprojekt.