Nico Reski använder en ODXVR x NTS prototyp

Såddprojekt: ODXVR x NTS

Huvudmålet för detta såddprojekt inom Linnaeus University Centre for Data Intensive Sciences and Applications (DISA) var att skicka in en ansökan om extern finansiering. Det avslutades i januari 2019.

Fakta om projektet

Namn
ODXVR x NTS: Exploring the Nordic Tweet Stream in Virtual Reality
Sökande
Aris Alissandrakis, Mikko Laitinen och Jukka Tyrkkö
Projektperiod
Februari 2018 - Januari 2019
Huvudsakliga forskningsområden
Dataintensiv digital humaniora, lingvistik, virtuell verklighet, människa-dator-interaktion
Slutrapport
ODXVR x NTS Exploring the Nordic Tweet Stream in Virtual Reality final report 190122.pdf

Vad är ett såddprojekt?

Ett såddprojekt är ett mindre projekt som finansieras av en kunskapsmiljö eller en forskargrupp vid universitetet. Avsikten är att starta och främja framstående forskning. Beroende på finansiär kan ett såddprojekt handla om att identifiera nya eller fördjupa befintliga samarbeten, gärna tvärvetenskapliga, att utforska forskningsfrågor i en förstudie, att samla empiriskt material eller att skriva en ansökan om externa forskningsmedel.

DIvSAs såddprojekt

Läs mer om konceptet med såddprojekt och DISAs övriga såddprojekt.

De senaste uppdateringarna om relaterad forskning hittas på: https://vrxar.lnu.se