Nico Reski använder en ODXVR x NTS prototyp

ODXVR x NTS: Exploring the Nordic Tweet Stream in Virtual Reality

Huvudmålet för detta såddprojekt inom Linnaeus University Centre for Data Intensive Sciences and Applications (DISA) var att skicka in en ansökan om extern finansiering. Det avslutades i januari 2019.

Namn
ODXVR x NTS: Exploring the Nordic Tweet Stream in Virtual Reality
Sökande
Aris Alissandrakis, Mikko Laitinen och Jukka Tyrkkö
Projektperiod
Februari 2018 - Januari 2019
Huvudsakliga forskningsområden
Dataintensiv digital humaniora, lingvistik, virtuell verklighet, människa-dator-interaktion
Slutrapport
ODXVR x NTS Exploring the Nordic Tweet Stream in Virtual Reality final report 190122.pdf

DISAs såddprojekt

Läs mer om konceptet med såddprojekt och DISAs övriga såddprojekt.

De senaste uppdateringarna om relaterad forskning hittas på: https://vrxar.lnu.se