äldre dam med halmhatt

Såddprojekt: User performance data from a video-based application/platform

Det övergripande syftet med detta såddprojekt inom Linnaeus University Centre for Data Intensive Sciences and Applications (DISA) är att undersöka hur data om användarprestanda från en nyutvecklad, videobaserad plattform/app för smarta mobiler kan användas för att förstå äldres (65+) användarmönster och möjliga hinder för processen att lära och förbättra rörlighet och fysiska aktiviteter i det dagliga livet.

Fakta om projektet

Namn
User performance data from a video-based application/platform to enhance mobility and integrated learning in physical activities of daily living amongst older adults
Sökande
Sofia Backåberg, Larry Katz, Mirjam Ekstedt, Welf Löwe, Niklas Backåberg
Projektperiod
Juli 2020–dec 2021
Huvudsakliga forskningsområden
eHälsa
Ansökan
Physical Activities of Daily Living proposal 2006.pdf
Slutrapport
Seed Project Final Report 2022-02-09.pdf

Vad är ett såddprojekt?

Ett såddprojekt är ett mindre projekt som finansieras av en kunskapsmiljö eller en forskargrupp vid universitetet. Avsikten är att starta och främja framstående forskning. Beroende på finansiär kan ett såddprojekt handla om att identifiera nya eller fördjupa befintliga samarbeten, gärna tvärvetenskapliga, att utforska forskningsfrågor i en förstudie, att samla empiriskt material eller att skriva en ansökan om externa forskningsmedel.

DISAs såddprojekt

Läs mer om konceptet med såddprojekt och DISAs övriga såddprojekt.