ingenjör med bärbar dator

Såddprojekt: Analyzing state-of-the-practice for self-adaptive systems in industry using data analytics

Det övergripande syftet med detta såddprojekt inom Linnaeus University Centre for Data Intensive Sciences and Applications (DISA) är att förbereda en fältstudie som är tänkt att undersöka hur självanpassande system används i näringslivet.

Namn
Analyzing state-of-the-practice for self-adaptive systems in industry using data analytics
Sökande
Nadeem Abbas, Danny Weyns, Ilir Jusufi, Bengt Larsson
Projektperiod
Okt 2020–febr 2021
Huvudsakliga forskningsområden
Datavetenskap, samhällsvetenskap
Ansökan
Self-adaptive systems såddansökan DISA 2011.pdf
Presentation
Self-adaptive systems presentation 2108.pdf
Rapport
Self-adaptive systems final report 2108.pdf

DISAs såddprojekt

Läs mer om konceptet med såddprojekt och DISAs övriga såddprojekt.