grafer och data

Skeleton Avatar camera Technique (SAT) som metod för mätning av funktionsförmåga hos äldre personer

Det övergripande syftet med detta såddprojekt inom Linnaeus University Centre for Data Intensive Sciences and Applications (DISA) var att undersöka om 3D-bildvisualisering av rörelsemönster med hjälp av så kallad skelettavatarteknik kan vara genomförbar och fungera som stöd för bedömning av funktionsförmåga och rörlighet hos äldre personer generellt, men även för patienter med komplexa vårdbehov som behandlas till exempel i primärvården.

Namn
Developing the Skeleton Avatar camera technique as a rapid, valid and sensitive measurement of mobility in COPD patients treated in primary care
Sökande
Cecilia Fagerström, Anders Halling, Linda Askenäs, Olof Björneld, Amanda Hellström, Mirjam Ekstedt
Projektperiod
December 2018–november 2019
Huvudsakliga forskningsområden
eHälsa
Ansökan
Skeleton avatar proposal 1812.pdf
Slutrapport
Skeleton avatar report 2001.pdf

DISAs såddprojekt

Läs mer om konceptet med såddprojekt och DISAs övriga såddprojekt.