grafer och data

Smart-Troubleshooting in the Connected Society

Huvudmålet för detta såddprojekt inom Linnaeus University Centre for Data Intensive Sciences and Applications (DISA) var att skicka in en ansökan om extern finansiering. Det avslutades i juni 2018.

Namn
Smart-Troubleshooting in the Connected Society
Sökande
Francesco Flammini, Diana Unander, Welf Löwe, Shiyan Hu, Mauro Caporuscio, Morgan Ericsson, Narges Khakpour, Diego Perez-Palacin
Projektperiod
Mars–juni 2018
Huvudsakliga forskningsområden
Datavetenskap
Ansökan
Smart-troubleshooting in the connected society proposal 1802.pdf
Slutrapport
Smart-troubleshooting in the connected society final report 1806.pdf

DISAs såddprojekt

Läs mer om konceptet med såddprojekt och DISAs övriga såddprojekt.