piles of deals

Vibration-based strength grading of sawn timber

Det övergripande syftet med detta såddprojekt inom Linnaeus University Centre for Data Intensive Sciences and Applications (DISA) var att undersöka en ny, datastyrd teknik som använder piezokeramiska omvandlare tillsammans med endimensionella neurala nätverk för noggrann hållfasthetssortering av byggnadsvirke.

Namn
Vibration-based strength grading of sawn timber using piezoceramic transducers and one-dimensional convolutional neural networks
Sökande
Osama Abdeljaber, Anders Olsson och Welf Löwe
Projektperiod
Maj–okt 2020 
Huvudsakliga forskningsområden
Byggteknik, datavetenskap
Ansökan
Strength grading såddansökan DISA 2004.pdf
Presentation
DISA strength grading presentation.pdf

DISAs såddprojekt

Läs mer om konceptet med såddprojekt och DISAs övriga såddprojekt.