Linnaeus University Centre for Intermedial and Multimodal Studies (IMS)

Linnaeus University Centre (Lnuc) for Intermedial and Multimodal Studies (IMS) grundades av Lars Elleström. IMS är en tvärvetenskaplig miljö som utforskar relationer och interaktioner mellan medier. Forskningen spänner över främst litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, språkvetenskap, musikvetenskap, filmvetenskap och konstvetenskap.

___________________________________________________________________

IMS is an international research centre, mainly working in English. For the most updated information about the centre and our activities (except for student courses taught in Swedish, which are listed below), please see our English website, or visit our Facebook page.

____________________________________________________________________

Vår forskning

Det är fortfarande ovanligt att ta ett brett perspektiv på intermedialitet och multimodalitet för att finna likheter och skillnader mellan olika medietyper. Ett sådant brett perspektiv tillåter emellertid forskning att utveckla tvärvetenskapliga konceptuella modeller som underlättar analysen av multimodala medieprodukter och intermediala relationer.

Våra forskare

Publikationer

En komplett lista över publikationer från forskare i centret hittas genom databasen DIVA. I databasen går det att sortera på person, publikationstyp eller år.

Evenemang och nyheter

Linnaeus University Centre for Intermedial and Multimodal Studies har återkommande teoriseminarier och andre typer av evenemang varje termin.  För mer information om våra teman titta gärna i kalendariet nedan.

Du hittar mer information om våra kommande evenemang i kalendern nedan. Fullständiga uppgifter om ett evenemang (titel på presentationen, abstrakt etc.) laddas vanligtvis upp ca en vecka före evenemanget.

Samarbeten

Kurser med intermediala och multimodala perspektiv

För information om övriga kurser med engelska som undervisningsspråk (inkl. PhD kurser), se vår engelska sida.