Linnaeus University Language Processing Lab (LiLa Lab)

Linnaeus University Language Processing Lab (LiLa Lab) är ett labb för språkvetenskaplig forskning som startade vid Linnéuniversitetet 2019. Ambitionen med labbet är dels att skapa möjligheter för forskningsanknuten utbildning, dels att utveckla nya forskningsområden.

LiLa utvecklar ny forskning

Institutionen för svenska språket öppnade Linnaeus University Language Processing Lab (LiLa Lab) 2019 som en tillgänglig infrastruktur, där studenter och forskare kan utföra instrumentell språkvetenskaplig forskning. LiLa ger möjligheter till en forskningsanknuten utbildning samt till att utveckla nya forskningsområden. Vårt fokus är att engagera studenter i nya typer av empirisk forskning och initiera nya forskningssamarbeten på Linneuniversitetet.

Nedan hittar du mer information om vilken utrustning som finns i LiLa och hur den kan användas. Vi presenterar även planerade workshoppar och andra möjligheter till att lära sig hantera utrustningen och analysera data som kan samlas in med utrustningen. Vidare finns information om hur du kan gå tillväga om du vill göra ett projekt i LiLa eller är nyfiken på vilka projekt som har nyttjat eller nyttjar LiLa just nu, med mera.

FILM: Presentation av LiLa Lab och vår utrustning.

  

Workshoppar och utbildning

Workshoppar och utbildningar planeras efter behov. Det innebär att om du är intresserad av att veta mer om hur du till exempel använder dig av LiLas utrustning, sätter upp experiment eller analyserar data, kontaktar du Annika Andersson eller Gilbert Ambrazaitis så att workshoppar sätts ihop och intressenter kan bjudas in.

Utbildningar

Våren 2024 erbjuder vi kursen Akustisk fonetik och talanalys: En introduktion för doktorander. I kursen behandlas den akustiska fonetikens grunder och språkljudens akustiska mönster i vågdiagram och spektrogram. Studenterna använder talanalysverktyget Praat för att segmentera talsignalen och utföra akustiska mätningar. Praat script används för att automatisera mätningar och skapa illustrationer.

Kursen är öppen för doktorander på såväl Linnéuniversitetet som andra lärosäten. Sista anmälningsdag är 23 februari och kursstart 4 mars. Kontakt: Gilbert Ambrazaitis.

- -

Vårterminen 2021 erbjöd vi kursen Psykolingvistik: Från EEG till ERP – metod och teori (kursbeskrivning, PDF-fil) på 7,5 hp, halvfart, för doktorander och andra forskare. Kursen passar dig som vill sätta upp en egen studie i ERP och dig som bättre vill kunna förstå artiklar som beskriver resultat från ERP-studier. Varannat tillfälle är teori och varannat laboration, där du tränar dig på att använda utrustningen och hantera EEG-data.

Kontakta Annika Andersson för att få veta mer eller anmäla ditt intresse för att gå kursen. Notera att kursen endast går de terminer då det finns tillräckligt stort underlag.

Resurser

LiLa Lab ligger på våning 0 i hus H i Växjö; ingång Universitetsplatsen 1. I labbet finns avancerade resurser av olika slag för språkvetenskaplig forskning.

Projekt

Är du intresserad av att genomföra ett projekt i LiLa Lab?

Via länken nedan kan du ange information om det projekt du önskar utföra, som typ av aktivitet, tidsperiod och önskad utrustning. Fyll i informationen och klicka på Skicka, så kommer vi att ta kontakt med dig framöver.

Intresseanmälan för att genomföra ett projekt i LiLa Lab.

Är du intresserad av att delta i någon av våra studier?

Vi söker ständigt efter deltagare till de experiment och studier som genomförs i LiLa Lab. Via länken nedan kan du göra en intresseanmälan, så kontaktar vi dig när det finns en studie som passar dig som deltagare.

Intresseanmälan för att delta i en studie i LiLa Lab.

Aktuellt

Medarbetare

Annika Andersson är föreståndare för LiLa Lab.