Linnaeus University Research Group on Political Behavior, Opinion and Parties (LNU-POP)

LNU-POP är ett nätverk av forskare som analyserar politiskt beteende, opinioner, partier, politiskt deltagande, val, röstning och politisk kommunikation i media.

Om oss

Linnaeus University Research Group on Political Behavior, Opinion and Parties (LNU-POP) är ett nätverk av forskare. LNU-POP analyserar politiskt beteende, opinioner, partier, politiskt deltagande, val, röstning och politisk kommunikation i media.

Vi arrangerar seminarier och workshopar, och är en mötesplats för forskningssamarbete. Är du forskare inom det här området är du varmt välkommen att anmäla dig till vårt nätverk.

LNU-POP är en central del av Kunskapsmiljö Linné En ifrågasatt demokrati och Plattform migration. Även om vi har vår bas bland statsvetare är forskare från andra discipliner mycket välkomna att vara delaktiga i forskningsmiljön.

Den forskning som bedrivs inom LNU-POP har en given resurs i Surveyinstitutets regelbundet återkommande frågeundersökningar riktade till representativa urval av den svenska befolkningen. Surveyjournalen är nära knuten till forskningsmiljön.

Kontakt

Vill du veta mer om LNU-POP, kontakta Magnus Hagevi, professor i statsvetenskap, magnus.hagevi@lnu.se.

Medarbetare

Korten är länkade till forskarnas personliga sidor där de redovisar sitt engagemang i aktuella forskningsprojekt.

Kalender