Linnaeus University Systems Community (LNU-STC)

Linnaeus University Systems Community lyfter fram systemtänkande inom forskning, utbildning och praktik. Kunskapsområdet är en del av kunskapsmiljön Digitala transformationer.

Vår forskning

Världen vi lever i är komplex, dynamisk, oberäknelig och kontinuerligt föränderlig. Vi människor tänker däremot vanligtvis linjärt, strukturerat, problemlösande och förenklat.

För att hantera världen och dess dynamiska komplexitet, och för att skapa medvetenhet om hur vi tänker att världen fungerar, behövs systemtänkande. Systemtänkande (Systems Thinking på engelska) är ett sätt att tänka på högre nivå, där vi kan gå på djupet, upptäcka underliggande strukturer och mönster, samt arbeta med mentala modeller. Vårt arbete med systemtänkande på Linnaeus University Systems Community (LNU-STC) är inom både forskning, utbildning och praktik.

Ett helhetsperspektiv

Samhället och näringslivet står inför nya utmaningar och möjligheter där digitala, sociala, ekonomiska, miljömässiga och politiska faktorer bidrar till oförutsedd komplexitet och mångdimensionella problem. Med systemtänkande, som också kan uttryckas som ett holistiskt tänkande, kan vi uppnå ett helhetsperspektiv. Vi kan identifiera synergier och uppdykande egenskaper som vi inte kan göra med ett linjärt, mekaniskt tänkande. Vi kan få förståelse för det som är komplext, dynamiskt och/eller kaotiskt.

Systemtänkande kan ses som ett antal färdigheter för att kunna:

 • Utforska gränser för vilka/vad som är innanför eller utanför "projektets" gränser.
 • Kartlägga sammankopplingar och relationer.
 • Uppskatta flera perspektiv.
 • Förstå hur system fungerar som komplexa helheter.

Vid LNU-STC arbetar vi med metoder, metodologier och teorier som behövs för att hantera den komplexitet vi står inför. Vi tillämpar systemtänkande inom flera områden, med huvudfokus på digitalisering och digital transformation.

Exempel på områden där vi använder systemtänkande:

 • Utbildning
 • E-hälsa
 • Digitala affärsmodeller
 • Informationsintensiva organisationer
 • IT-management och informationssäkerhet

Systemtänkande kan appliceras inom alla områden, ämnen och situationer där det finns flera aktörer, olika perspektiv, snabba förändringar, utmaningar och möjligheter. Med systemtänkande är det möjligt att kartlägga, analysera och arbeta med ökad insikt och förståelse. Vi kan arbeta med olika syften som förändringsarbete, hållbarhet och livskraftighet, projektledning, innovationsprocesser, organisationsdesign och -utveckling, utvärdering och framtidsscenarier, för att nämna några få. Systemtänkande gör det möjligt för oss att fokusera på en metanivå som kan bidra till ett helhetsperspektiv för en hållbar framtid oavsett bransch, sektor eller område.

Mer om vår forskning

Se filmer om oss och vår forskning i vår kanal på LnuPlay.

Utbildning

 • Introduktion till Systemtänkande
 • Kurser på masternivå i informationssystem
 • Kurser på masternivå i utbildningsteknologi
 • Kurser på masternivå i e-hälsa
 • Kurser på grundnivå för yrkesverksamma

Aktuellt

LNU-STC:s blogg

Forskare

Kontaktperson för Linnaeus University Systems Community (LNU-STC) är Sadaf Salavati.