Livsmedels­vetenskap

Vår forskning är inriktad mot livsmedelsvetenskap och nutrition. Fokus ligger på matens kvalitet och utveckling av nya hälsosamma livsmedel.

Vår forskning

Bättre mat för människa och miljö

Forskningen sker genom analys och karaktärisering av råvaror och livsmedel. Vi studerar även hur matberedning och industriella processer påverkar matens kvalitetsegenskaper och näringsinnehåll.

Syftet är att utveckla livsmedel och ingredienser med ökat innehåll av nödvändiga näringsämnen som ger säker, god, hälsosam, bekväm och miljövänlig mat.

Ett annat fokusområde inom vår forskning är biotillgänglighet, det vill säga hur snabbt näringsämnen metaboliseras av kroppen och hur olika näringsämnen påverkar vår hälsa. Inom detta område studerar vi främst vitaminet folat, eller folsyra som det även kallas.

Hittills har vi riktat särskilt intresse mot frukt och bär, mjölkprodukter, cerealier och baljväxter. I framtida studier om funktionella livsmedel för en hälsosam kost kommer vi också studera rot- och kålväxter och havtorn.

Våra forskningsområden inom livsmedelsvetenskap

Analysmodeller för att mäta effekten av näringsämnen

Vi har utvecklat avancerade analysmodeller både in-vitro (i modeller som simulerar människokroppen) och in-vivo (i människan). Sedan har vi genomfört interventionsstudier för att bestämma näringsämnenas biotillgänglighet och bioaktivitet.

Genom samarbete med andra forskargrupper följer vi upp resultaten med hjälp av senaste metabolomikteknik. I framtiden kommer temaområdet "funktionella livsmedel för en hälsosam kost" att utökas med fokus på ett antal näringsämnen och bioaktiva komponenter, protein, lipider och fibrer. Vi kommer även studera olika dieter och vilka hälsoeffekter de har på bland annat hjärtkärlsjukdom, diabetes, osteoporos, fetma och cancer.

Aktuellt

Projekt

Medarbetare