Marina växtplankton – ekologi och applikationer (MPEA)

Vårt forskningsteam studerar ekologin hos marin växtplankton. Bland annat kartlägger vi biologiska och kemiska samspel mellan marina mikrober och vilken betydelse detta har för näringskedjorna i planktonsamhället.

Vi forskar också om produkter av phytoplankton som kan ha stor ekonomisk betydelse när det gäller exempelvis förnybar energi och livsmedelsförsörjning.

Vi arbetar inte bara inom den akademiska världen, utan också med det omgivande samhället och industrin för att skapa en renare och säkrare värld.

Vår forskning rör sig inom följande områden


• Växtplanktons ekologi och allelopati
• Dynamiken i mikrobers näringskedja
• Blågrönalgers påverkan på kustfiske
• Användning av marina resurser

Forskargruppen är en del av Linnéuniversitetets spetsforskningsmiljö Linnaeus University Centre for Ecology and Evolution in Microbial model Systems samt i Linné Kunskapsmiljö Vatten.

Följ oss

Samverkande forskargrupper

Projekt

Pågående projekt

MPEA Media 

 

Forskargruppen MPEA (Marina växtplanktons ekologi och tillämpning) har gått för fullt hela juni! Trettio medarbetare från Lnu fick njuta av en solig dag på Öland för BoMs “Inspirationsdag,” där vi besökte Cementa AB och lärde oss allt om ALGOLAND-Recovery, och hur vi kan använda alger för att minska koldioxidutsläpp från cementindustrin. Efter lunch, åkte hela gruppen till Degerhamns kalkbrott, där biolog och alvarexpert Börje Ekstam berättade om arbetet med biologisk mångfald på stenbrottets botten. Till sist visas när det var dags för musselskörd och våra entusiastiska volontärer tog på sig stövlarna för att skörda blåmusslor från odlingen i Hagby, en del av ALGOLAND-feed projektet.

Kalmar Algae Collection (KAC)

Vi har en samling av växtplankton isolerade främst från Östersjön, Kattegatt och Skagerrak. Kulturerna finns att köpa till en kostnad av 1200 SEK (140 €) för ideella organisationer och 1600 SEK (180 €) för vinstdrivande företag, fraktkostnad tillkommer.

Flaskor med växtplankton

Medarbetare

Utbildning

Studenter vid vattnet vid Kalmar slott