Maskinteknik

Forskningen inom ämnet maskinteknik är bred och har sitt huvudsakliga fokus inom sex områden: strukturdynamik, materialteknik, industriell ekonomi, systemekonomi, materialmekanik, samt produktutveckling och produktdesign.

Vår forskning

Maskinteknik är ett samlat begrepp för konsten att konstruera, tillverka, använda och bibehålla kvaliteten på maskinell utrustning för specifika ändamål. Lika brett som ämnet är vår forskning inom detta område vid institutionen för maskinteknik. Fokus ligger på sex områden: strukturdynamik, materialteknik, industriell ekonomi, systemekonomi, materialmekanik, samt produktutveckling och produktdesign.

Strukturdynamik

Vad händer med en struktur när den utsätts för en belastning som ändras med tiden? Inom detta forskningsområde studerar vi strukturers dynamiska beteenden med avseende på prestanda, komfort, livslängd, ljud och vibrationer, samt hur man på olika sätt kan förhindra eller få kontroll över dessa förlopp.

Materialteknik

Inom området materialteknik forskar vi om det gjutna materialets mikrostruktur och eventuellt förekommande defekters inverkan på mekaniska egenskaper.

Industriell ekonomi

Inom området industriell ekonomi studerar vi bland annat branschen för små- och flervåningshus i trä. Fokus inom vår forskning ligger på marknadsstudier, produkt- och produktionsutveckling, produktionseffektivisering, samt utveckling av affärsmodeller och -strategier, både nationellt och internationellt.

Forskningen bedrivs i nära samarbete med institutionen för skog och träteknik vid Linnéuniversitetet. Bland våra externa partner återfinns till exempel Sveriges Lantbruksuniversitet.

Systemekonomi

Forskningen inom detta område baserar sig på kartläggning, analys, utveckling och kontroll/styrning av teknisk och ekonomisk effektivitet hos en produktionsprocess, med hjälp av mer effektivt underhåll, sakernas internet (Internet of Things; IoT), tjänsternas internet (Internet of Services; IoS) och cyberfysikaliska teknologier. Arbetet resulterar i minskande livstidskostnader, ökande produktkvalitet samt ökande lönsamhet och konkurrenskraft för anläggningar/utrustningar.

Materialmekanik

Inom området materialmekanik studerar vi hur olika material deformeras när de utsätts för mekanisk belastning. Det kan till exempel handla om att studera spännings-töjnings-sambandet för olika material och om detta samband är hastighetsberoende. Det kan också handla om att studera den effektiva styvheten hos kompositer, exempelvis fiberarmerade material eller porösa material. Materialmekaniken innefattar även ämnet brottmekanik, där vi studerar under vilka förutsättningar som sprickor uppstår och växer i olika material.

Produktutveckling och produktdesign

Vi utvecklar nya teorier inom produktutveckling och produktdesign, samt studerar om man kan tillämpa dessa teorier inom tillverkningsindustrin och högre utbildning.

Aktuellt

Medarbetare

Projekt

Andra forskargrupper inom maskinteknik

Relaterade länkar