Matematikdidaktik

I forskargruppen Matematikdidaktik bedriver vi både teoretisk och tillämpad forskning, nationellt såväl som internationellt. Vi deltar i samarbeten med verksamma matematiklärare från förskola till gymnasium och utbildar till magister-, licentiat- och doktorsexamen i matematikdidaktik.

Vår forskning

Forskningsmiljön i ämnet matematikdidaktik omfattar såväl teoretisk som
tillämpad forskning. Vi ger utbildningar till magister-, licentiat- och
doktorsexamen i matematikdidaktik.
Genom forskningsprojekt och konferenser deltar vi i både nationella och
internationella forskningssamarbeten. Forskningen förenas kring praktiknära
forskning med omfattande samverkan med verksamma matematiklärare på alla
stadier.

I forskningsmiljön finns fyra övergripande forskningsinriktningar:

 • Kommunikation och lärande. Inriktningen har stark koppling till
  matematikinnehåll. Inom inriktningen studeras hur undervisning i
  matematik kan stödja elevers kommunikation, resonemang och
  kunnande i relation till matematiska strukturer, modeller, procedurer och
  begrepp inom t.ex. statistik, algebra och programmering.

 • Matematiklärares identitets och professionsutveckling. I inriktningen
  studeras flerspråkiga matematiklärares identitetsutveckling, lärarkunskap
  och lärarskap i relation till elevers deltagande i matematik,
  lärarstudenters sätt att resonera i matematik och hur lärarutbildningen
  kan knyta an till och ta vara på matematiklärarstudenters olika
  erfarenheter.

 • Yngre barns lärande i matematik. I inriktningen studeras undervisning
  och lärande i matematik i förskola, förskoleklass och tidiga skolår.
  Specifika inriktningar är problemlösning som utgångspunkt i tidig
  matematikundervisning, vad som händer och blir möjligt när digitala
  verktyg används i förskolans och skolans undervisning samt hur
  lekresponsiv matematikundervisning kan planeras och genomföras i
  förskolan.

 • Digitalt förstärkt matematikundervisning. Inriktningen studerar
  lärande och undervisning i samspelet mellan analoga och digitala
  lärresurser. Forskningen är designorienterad med målet att förstå lärande
  i matematik och hur digitala resurser kan användas som stöd för lärande i
  matematik i autentiska undervisningssammanhang.

Seminarier

Mer information om vår seminarieserie hittar ni här

Projekt

Pågående projekt

Avslutade projekt

Övriga forskargrupper i matematikdidaktik

Publikationer

Medarbetare