Medeltidsforum Linné

Medeltidsforum Linné är ett forskarnätverk som samlar forskare och studenter med intresse för medeltiden i vidaste bemärkelse. Bland de ämnesområden som är representerade i MFL återfinns konst- och bildvetenskap, historia, nordiska språk, litteraturvetenskap och musikvetenskap.

Bild: Målning från Överselö kyrka, Södermanland (detalj) föreställande S:t Botvid och S:t Sigfrid. Foto: Lennart Karlsson, Statens historiska museer.

Forskarnätverket Medeltidsforum Linné (MFL) samlar forskare och studenter vid Linnéuniversitetet med intresse för medeltiden i vidaste bemärkelse. Även historiografi och medievalism ingår i MFL:s intresseområden.

Nätverket ordnar varje termin såväl en seminarieserie samt exkursioner. Till dessa aktiviteter är även deltagare utanför Linnéuniversitetet välkomna!

Följande ämnesområden är idag representerade i Medeltidsforum Linné:

  • konst- och bildvetenskap
  • historia
  • nordiska språk
  • litteraturvetenskap
  • musikvetenskap

Nätverkets forskare medverkar bland annat i de tvärvetenskapliga forskningsprojekten Det multisensoriska Vadstena under senmedeltiden samt Kartläggning av religion i vardagen: Medeltida helgonkulter i Sverige och Finland, båda finansierade av Vetenskapsrådet.

Kontakta oss

Om du är intresserad av att delta i våra seminarier och ta del av våra e-postutskick, hör av dig till någon av nätverkets kontaktpersoner här intill.

Medeltidsforum Linné: program våren 2024

Vårens seminarieprogram består av två forskningspresentationer (23 april och 13 maj) samt av två textseminarier där works-in-progress läggs fram (28 feb. och 20 mars).

Program

  • Onsdag 28 feb. kl. 15:30–17:00

Textseminarium: Margaret Wallace Nilsson, Inst. för kulturvetenskaper, Lnu, lägger fram två kapitel ur sin kommande avhandling om magnater i den sena unionstidens Skandinavien:

– kapitel 7: ”A will to kill all others – conflict a-brewing”

– kapitel 10: ”The engaged self and magnatial self-conception”

  • Onsdag 20 mars kl. 15:30–17:00

Textseminarium: Karin Lagergren, Inst. för musik och bild, Lnu, presenterar sitt arbete med Botvidsofficiet.

  • Onsdag 23 april kl. 13:15–15:00 (obs. tiden)

Forskningspresentation: Catherine Clarke, University of London, UK)

– “Digital Re-Enchantment? Places, Histories, Experiences” (samarr med Digital History Seminar och högre seminariet vid Inst. för kulturvetenskaper, Lnu).

Zoomlänk: https://www.su.se/department-of-history/research/conferences-and-seminars/digital-history-seminar-1.640988

  • Måndag 13 maj kl. 15:15–17:00

Forskningspresentation: Rakel Igland Diesen, NTNU, Trondheim, presenterar sin doktorsavhandling:

— “Looking for Children in Hagiography: Conceptions and representations of children in Nordic miracles and vitae from the 12th to the 15th century”.

Seminarierna äger rum dels i rum G-137 på campus i Växjö, dels online på zoom: länk skickas ut inför seminariet.

Obs: till textseminarierna 28 feb. och 20 mars fordras förhandsanmälan.

Kontaktperson: Anders Fröjmark

Varmt välkomna!

 

Projekt

Publikationer

Medarbetare