Död skog

Mediations of Climate and Ecological Emergency (MEDEM)

Mediations of Climate and Ecological Emergency (MEDEM) är en interdisciplinär plattform för forskning, utbildning och handlingsutrymme kopplat till medieringen av ekologi och klimatnödläget. Kritiska teoretiska, vetenskapliga och konstnärliga perspektiv och metoder möts i klustrets mångfacetterade aktiviteter.

MEDEM är ett forskarkluster inom Linnéuniversitetets spetscentrum för intermediala och multimodala studier (IMS).

Läs mer om MEDEM på vår engelska webbplats.