Nordic Early Literacy Education

Inom det nordiska nätverket för tidigt skriftspråkande intresserar vi oss för läroprocesser om symbolers kommunikativa funktioner och skriftspråk bland barn i förskola och i övergången till skola. Gruppen består av forskare från Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island.

Bild: Hjerte av anjakb, CC BY-NC-ND 2.0

Om oss

Syftet med nätverket Nordic Early Literacy Education är tvåfaldigt: Att generera kunskap om barns skriftspråkande lärandeprocesser och utveckling och att stärka kunskapen om barns skriftspråkliga aktiviteter i de nordiska ländernas förskollärarutbildningar och tidiga skolår.

Mer specifikt syftar nätverket till att:

 • Generera ny kunskap om skriftspråkliga aktiviteter bland förskolebarn och i de tidiga skolåren.
 • Genomföra forskningssamarbeten med kvalitativa och kvantitativa metoder.
 • Jämföra perspektiv på tidig skriftspråksutveckling inom Norden.
 • Samarbeta för att utveckla kursinnehållet om yngre barns skriftspråkliga aktiviteter i lärarutbildningen.
 • Uppmuntra lärare och lärarstudenter till samarbeten inom det nordiska nätverket.

I samarbete med Nordplus.

Medverkande universitet

Forskare

Följande personer ingår i det nordiska nätverket för skrivning och läsning i tidiga åldrar:

Publikationer

Aktuellt och på gång inom nätverket

 • Maria Magnusson medverkar i en artikel i tidningen Förskolan 19/10 2023: Ny studie: Planerad högläsning ovanlig i förskolan.
 • Ny publikation: Hofslundsengen, H., Magnusson, M., Norling, M., Naess Hjetland. (2023) Read-aloud as justice and social practice? ECEC teachers´ reported views on read-aloud in Nordic multilingual classrooms. 31st EECERA Annual Conference Conference Proceedings: Book of Abstracts: ´Children’s Curiosity, Agency and Participation: Challenges for Professional Action and Development´, Estoril Congress Centre, Cascais, n. Lisbon, Portugal, 30 Aug 2023–2 Sep 2023. 128.
 • Vt 2024, workshop 3: Den tredje och sista workshopen berör Play-responsive teaching of early literacy och anordnas våren 2024 på Linnéuniversitetet i Kalmar. Ansvarig för detta arrangemang är lektor Maria Magnusson.
 • Ht 2023, workshop 2: Ämnet är More-than-human perspectives on early literacy. Den äger rum hösten 2023 på Åbo Akademi, Vasa, Finland (ansvarig: universitetslektor Sofia Jusslin).
 • Vt 2023, workshop 1: Kommer att handla om Playful early literacy environments och arrangeras våren 2023 på Høgskulen på Vestlandet, Sogndal, Norge (ansvarig: docent Hilde Hofslundsengen).
 • Hur kan glädje förstås i små barns litteracitetspraktiker, och hur uppstår glädje i möten mellan barn, vuxna och texter i den sociomateriella miljön? Postdoktorerna Alexandra Nordström (Helsingfors universitet) och Sofia Jusslin (Åbo Akademi) diskuterar dessa frågor utifrån Nordströms (2023) doktorsavhandling ”Joy in young children's literacy practices in early childhood education” i Høgskulen på Vestlandets podd BluPodden 25 maj 2023, avsnittet Glädje i barns litteracitetspraktiker.
 • Nätverket har fått bidrag från NOS-HS för att arrangera en workshop-serie om att utforska fantasi och kreativitet genom lek i tidigt skriftspråkande under 2023–2024.
 • Maria Magnusson och Hilde Hofslundsengen gästar Høgskulen på Vestlandets podd BluPodden 16 september 2022, avsnittet Lekresponsiv undervisning i svensk barnehage.
Nätverksträff Sogndal i Norge våren 2019
Nätverksträff i Sogndal i Norge våren 2019 Hattestein & Bendz

Nya böcker inom nätverket

Aktiviteter

Pilotprojektet "Det nordiska globala klassrummet" är ett samarbete kring examensarbeten inom förskollärarprogrammet. Se filmen från ett av våra seminarium där studenter tillsammans med lärare vid fyra olika universitetet diskuterar sina uppsatser.

The Global/Nordic classroom
Personer lyssnar till presentation
Forskare inom nätverket föreläser vid Barnträdgårdslärarutbildningen i Jakobstad 2016.