Nordic Early Literacy Education

Inom det nordiska nätverket för tidigt skriftspråkande intresserar vi oss för läroprocesser om symbolers kommunikativa funktioner och skriftspråk bland barn i förskola och i övergången till skola. Gruppen består av forskare från Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island.

Bild: Hjerte av anjakb, CC BY-NC-ND 2.0

Om oss

Syftet med nätverket Nordic Early Literacy Education är tvåfaldigt: Att generera kunskap om barns skriftspråkande lärandeprocesser och utveckling och att stärka kunskapen om barns skriftspråkliga aktiviteter i de nordiska ländernas förskollärarutbildningar och tidiga skolår.

Mer specifikt syftar nätverket till att:

  • Generera ny kunskap om skriftspråkliga aktiviteter bland förskolebarn och i de tidiga skolåren.
  • Genomföra forskningssamarbeten med kvalitativa och kvantitativa metoder.
  • Jämföra perspektiv på tidig skriftspråksutveckling inom Norden.
  • Samarbeta för att utveckla kursinnehållet om yngre barns skriftspråkliga aktiviteter i lärarutbildningen.
  • Uppmuntra lärare och lärarstudenter till samarbeten inom det nordiska nätverket.

I samarbete med Nordplus.

Medverkande universitet

Forskare

Följande personer ingår i det nordiska nätverket för skrivning och läsning i tidiga åldrar:

Publikationer

Aktuellt och på gång inom nätverket

Nätverksträff Sogndal i Norge våren 2019
Nätverksträff i Sogndal i Norge våren 2019 Hattestein & Bendz

Nya böcker inom nätverket

Aktiviteter

Pilotprojektet "Det nordiska globala klassrummet" är ett samarbete kring examensarbeten inom förskollärarprogrammet. Se filmen från ett av våra seminarium där studenter tillsammans med lärare vid fyra olika universitetet diskuterar sina uppsatser.

The Global/Nordic classroom
Personer lyssnar till presentation
Forskare inom nätverket föreläser vid Barnträdgårdslärarutbildningen i Jakobstad 2016.