Pain research group

Forskargruppen Pain research group undersöker hur olika typer av smärta påverkar vårt sätt att tänka och fungera.

Vår forskning

De allra flesta av oss har någon gång i livet erfarit kortvarig, intensiv, akut smärta. Miljontals människor världen över drabbas av mer långvarig, kronisk smärta.

Vår forskning undersöker hur olika typer av smärta påverkar vårt sätt att tänka och känna. Vi har studerat såväl hur relativt enkla kognitiva funktioner, såsom psykomotorisk förmåga, som högre kognitiva funktioner, såsom uppmärksamhet, abstraktion och självkontroll, påverkas av smärta. Vi har även undersökt hur relationen mellan sociala stereotyper och mer långvarig, klinisk smärta ser ut, men också om kortvarig smärta kan påverka sociala stereotyper. Hur relationen mellan klinisk smärta och logiskt resonemang ser ut har vi också undersökt.

Tidigare har vi studerat hur olika dimensioner av smärta kan påverka de ångest- och depressionsnivåer som samexisterar med kliniska smärttillstånd. I nuvarande projekt undersöker vi hur perception av kortvarig smärta påverkas vid abstrakt tänkande, konkret tänkande och distraktion. Framöver planerar vi att studera hur olika mentala strategier kan påverka perception av smärta vid olika smärttillstånd.

Forskningen bygger på data från dels undersökningsdeltagare som inducerats med experimentell smärta, dels kliniska populationer som drabbats av olika typer av smärta från rörelseapparaten. Exempel på sådana smärtor är godartad ländryggssmärta, artroser och även mer generella smärttillstånd som fibromyalgi.

Medarbetare

Externa medarbetare