Laboratoriet för fysikalisk farmaci

Vi använder principer från kemin och fysiken för att studera de molekylära processer som ligger till grund för utvecklingen av nya läkemedel samt läkemedelsberedningar.

Vår forskning

I Laboratoriet för fysikalisk farmaci (Physical Pharmacy Laboratory; PPL) är vi i huvudsak intresserade av att förstå de molekylära aspekter som styr designen samt biotillgängligheten av läkemedel. I en antal pågående projekt, där vi använder experimentella såväl som teoretiska metoder med stark förankring inom det biofysikaliska området, arbetar vi idag med en rad intressanta frågeställningar.

Bland dessa finns exempelvis funderingar om hur upptaget av den aktiva formen av ett läkemedel styrs av närvaron av hjälpämnen som utgör den beredningsform på vars sätt läkemedlet administreras. Eftersom lösligheten av en läkemedelssubstans har stor påverkan på biotillgängligheten är vi även intresserade av de molekylära processer som reglerar hur organiska läkemedelsmolekyler kan binda till eller transporteras över cellmembran. Dessa processer är särskilt intressanta eftersom cellmembran utgör ett hinder som läkemedel måste ta sig över för att komma in i blodbanan. Väl inne i blodbanan kan den aktiva läkemedelssubstansen nå ut till många viktiga organ och då växelverka med proteiner/enzymer som reglerar många viktiga biologiska funktioner.

Slutligen är vi även intresserade av utvecklingen av nya smarta material som kan användas för att styra läkemedelsdosering, men även som fasta matriser vid applikationer som är kopplade till detektion av läkemedel.

Laboratoriet för fysikalisk farmaci är en del av institutionen för kemi och biomedicin samt Linnæus University Centre for Biomaterials Chemistry. För en mer detaljerad beskrivning av forskargruppen och vår forskning, vänligen besök vår engelska webbplats.