Plattform eHälsa

Plattform eHälsa (2018–2020) var en strategisk plattform för e-hälsa vid Linnéuniversitetet med syfte bidra till samverkan och ökat kunskapsutbyte. Inom plattformen samarbetade forskare inom många olika ämnen med professioner och organisationer i regionen. Plattformen har nu ersatts av ”e-hälsa vid Linnéuniversitetet” .

Länk till e-hälsa vid Linnéuniversitetet.

Aktuellt