Polisers hållbara hälsa

Forskargruppen Polisers hållbara hälsa arbetar tvärvetenskapligt genom att longitudinellt undersöka polisers och polisstudenters fysiska förmåga och hälsa, såväl fysisk som mental över tid. Detta för att kunna identifiera och definiera faktorer som bidrar till en ökad hållbarhet inom yrket.

Vår forskning

Polisen utgör en viktig samhällsfunktion och polisers arbete ställer höga krav, såväl fysiskt som mentalt. En god fysik är därför en viktig faktor, särskilt då den enskilda individen dagligen måste klara av fysisk och mental stress. Även en ohälsosam livsstil har visat sig vara utmärkande bland poliser (försämrad sömn och ohälsosamma kostvanor).

Målet för forskargruppen Polisers hållbara hälsa är att bidraga med kunskap rörande:

  • Hur förändras polisens fysiska och psykiska hälsa över tid, vilka faktorer påverkar polisernas hälsa och hur hänger dessa faktorer ihop med polisens arbetssituation?
  • Hur är fysisk förmåga bland poliser och polisstudenter relaterad till hälsa och kan fysisk förmåga vara en skyddande faktor mot arbetsinducerad ohälsa?
  • Hur påverkar kön arbetsrelationer och polisiär förmåga?

Huvudämnet för forskningen i gruppen är idrottsvetenskap. Forskningen sker i samarbete mellan institutionen för idrottsvetenskap och institutionen för kriminologi och polisiärt arbete, båda vid fakulteten för samhällsvetenskap.

Projekt

Publikationer

Medarbetare

Medarbetare vid Malmö universitet, idrottsvetenskap

  • Alexander Jansson
  • Jenny Vikman
  • Sandra Krugly