Politisk teori i en föränderlig värld

Forskargruppen i politisk teori består av forskare med ett gemensamt intresse i den politiska teorins grundfrågor. Dessa frågor har förnyad aktualitet idag, med djupa och komplexa förändringsprocesser inom och mellan samhällen och stater.

Vår forskning

Forskarna i gruppen strävar efter att fördjupa förståelsen av viktiga samhällsfrågor genom att kombinera empiriskt studium med ett fokus på principer och värden som aktualiseras av dessa frågor. Vi är en integrerad del i forskning och undervisning på statsvetenskapliga institutionen. Forskarna har också omfattande kontakter med andra miljöer inom och utanför statsvetenskapen, nationellt såväl som internationellt.