Research in Eyes, Vision and Optometry (REVO)

Forskning om ögat, synen och optometri.

Vår forskning

Vi har en inspirerande och spännande forskningsmiljö som innefattar ögat, synen och optometri – där vår publikationsportfölj speglar de olika forskningsprofilerna som finns i gruppen. Vi är alltid intresserade av att träffa utexaminerade studenter som vill fortsätta sina studier tillsammans med oss. Vi prioriterar interaktionen och samspelet med samhället i stort och dess företag. Vi välkomnar inbjudningar från företag som önskar pröva sina innovationer inom bland annat kontaktlinser, hjälpmedel för synsvaga eller ögondroppar för förändringar av ögats yta.

Vi strävar efter att utföra konkurrenskraftig forskning avseende ögat, synen och optometri. Under åren har vi utvecklat expertis inom grundläggande och tillämpad forskning relaterad till synen. Vi arbetar aktivt med synträning, synrehabilitering, perception, patientrapporterade utfallsåtgärder, optik, epidemiologi, utveckling av synfel, ögats yta och ögontorrhet, samsyn och ackommodation. Vårt engagemang visar sig i form av våra bidrag till utbildning, forskning och samarbeten mellan institutioner och fakulteter, liksom i våra samarbeten med såväl företag som samhälleliga institutioner.

Aktuellt

Seminarier

Projekt

Medarbetare