Samverkanskonstruktioner

Samverkanskonstruktioner, som inkluderar kompositelement eller hybridstrukturer, är det senaste forskningsområdet på Institutionen för byggteknik. Forskningens fokus ligger på kombination av olika byggnadsmaterial (trä, betong, stål och glas) för utformning och dimensionering av hållbara byggnadskonstruktioner. På så sätt kompletterar forskningen andra forskningsområden på institutionen och för dem samman.

Vår forskning

Att utveckla och optimera kompositelement handlar om att dra nytta av de gynnsamma egenskaperna hos respektive material och kompensera deras svagheter med styrkan hos andra material. Trä utmärker sig genom sin höga hållfasthet i fiberriktningen, låg egenvikt och förnybarhet och betong genom sin höga tryckhållfasthet, beständighet och flexibilitet. Potentialen hos ett kompositelement beror inte bara på kombinationen av material, utan också på kopplingen mellan de olika materialen, som kan utföras med bland annat mekaniska fästelement eller lim.

Vi undersöker kompositelement och deras strukturella beteende, men också de enskilda komponenterna i kompositer – materialskikt och sammanfogningsmetoder. Vår kompositforskning kännetecknas av ett kombinerat tillvägagångssätt baserat på experimentella undersökningar och datorbaserad modellering för att uppnå innovativa resultat och främja kompositer inom forskning och industri.

Målet med forskningen inom samverkanskonstruktioner vid Linnéuniversitetet är att utveckla och optimera kompositkonstruktioner för användning i moderna byggnadskonstruktioner och därmed bidra till en hållbar utveckling av byggsektorn.

Medarbetare