Sjöfartsvetenskap

Forskningen inom området sjöfartsvetenskap handlar om hur man kan uppnå en miljömässigt hållbar och säker sjöfart med god arbetsmiljö.

Vår forskning

Forskningen inom ämnet sjöfartsvetenskap analyserar den internationella sjöfartens förutsättningar, dagliga verksamhet och konsekvenser för miljö och människors hälsa. Verksamheten ombord på fartyg är av centralt intresse, inte minst samspelet mellan människor och mellan människa och teknik.

Vår forskning om arbetsliv, organisation, kommunikation, sjösäkerhet, riskhantering, energieffektivisering och sjöfartens påverkan på miljön utnyttjar teorier och metoder från andra samhällsvetenskapliga, naturvetenskapliga och tekniska ämnesområden.

Forskningen är i dagsläget uppdelad i tre olika inriktningar:

  • Arbetsliv, organisation och riskhantering
  • Sjöfartens miljöpåverkan och havsplanering
  • Energieffektivisering

Projekt

Medarbetare

Nyheter