Smart Industry Group (SIG)

Smart Industry Group (SIG) är en tvärvetenskaplig forskargrupp med expertis från datavetenskap och maskinteknik. SIG:s fokus är att göra produktion och produkter inom industrin smarta med hjälp av cyberfysikaliska system, det vill säga system som kopplar samman programvara och fysiska komponenter.

Tillkomsten av sensorteknologier som sakernas internet (internet of things; IoT) i kombination med möjligheterna hos de nya nätverken för kommunikation som 5G, skapar den infrastruktur som behövs för så kallade cyberfysikaliska system (cyber-physical systems; CPS). I CPS är programvara och fysiska komponenter djupt sammanflätade. En sådan kombination mellan cybervärlden och den fysiska världen erbjuder oändliga möjligheter för alla områden inom industrin – tillverkning, logistik, konstruktion, energi, hälsa etc – genom att utgöra hörnstenen i framtidens industri 4.0.

Forskargruppen Smart Industry Group (SIG) är ett tvärvetenskapligt samarbete mellan institutionen för datavetenskap och medieteknik och institutionen för maskinteknik, som samlar expertis inom cyber- respektive den fysiska världen.

SIG är intresserat av att utnyttja datastyrda tekniker för att göra produktion och produkter smarta, det vill säga medvetna om sig själva, medvetna om sitt sammanhang och anpassningsbara. Exempel på detta är att ett produktionssystem automatiskt kan anpassa sig till önskad produktionsnivå med optimal logistik och optimalt flöde till lägsta kostnad, medan en produkt automatiskt kan konfigurera om sig med avseende på drift och/eller mänskliga faktorer.

Integrationen av CPS-komponenter i produktionssystem och produkter gör det möjligt att erbjuda nya, tilltalande funktioner till olika intressenter, alltså operatörer respektive slutanvändare. Samtidigt ökar integrerandet av CPS-komponenter också komplexiteten hos produktionssystem och produkter, och komplicerar i hög grad bedömningen och säkerställandet av viktiga kvalitetsaspekter. Sådana aspekter kan vara trygghet, säkerhet, prestanda, hållbarhet (det vill säga strömförbrukning nära noll), underhållsbarhet och användbarhet.

Utifrån dessa ändamål är målet för Smart Industry Group att undersöka:

  1. Datastyrda tekniker för upptäckt, för att dra slutsatser om modeller för produktion/produkter utifrån data.
  2. Datastyrda tekniker för analys, för att dra slutsatser om kvalitetsaspekter för produktion/produkter utifrån modeller och data.

Projekt

Publikationer

Medarbetare