Småskaligt skogsbruk

Forskningsgruppen småskaligt skogsbruk utvecklar utbildningskoncept och bedriver forskningsprojekt relaterade till småskaligt skogsbruk och skogsägande. Institutionen för skog och träteknik är geografiskt placerad i Växjö, Götaland, där 80 % av skogsmarken ägs av privata skogsägare. Institutionen har också mer än 20 års erfarenhet av att, via kurspaketet Hållbart familjeskogsbruk, bedriva undervisning för denna målgrupp.

I Sverige har skogsägare relativt stor frihet att själva bruka skogen utifrån egna förutsättningar som värderingar, mål, intressen och resurser. Dessa förutsättningar påverkar skogsägarens beslut och vilka åtgärder som utförs i skogen och därmed vilka ekonomiska, ekologiska och sociala värden som skapas. Detta gör förutsättningarna mycket intressanta att undersöka. Utifrån de privata skogsägarnas perspektiv studerar vi bland annat följande:

  • Skogsägares lärande, värderingar, mål och praktik
  • Potentialen att utveckla miljö- och andra värden i privatägda skogar
  • Intressekonflikter i skogsbruket
  • Skogsägares skogliga åtgärder för klimatanpassning
  • Lärandekoncept för klimatanpassat skogsbruk
  • Skogsägandet, skogsägarstrukturen och dess förändring över tid

Forskningen i Småskaligt skogsbruk sker i samarbete med forskargruppen Skog och trä

Distanskurser i hållbart familjeskogsbruk

Lär dig sköta en skogsfastighet. Kurserna ges på distans och deltid och vänder sig till dig som är skogsägare eller har ett särskilt intresse för skogen.

Läs mer om kurspaketet här: Att läsa Hållbart familjeskogsbruk

Aktuellt