Stochastic Analysis and Stochastic Processes

Forskargruppen för stokastisk analys och stokastiska processer (Stochastic Analysis and Stochastic Processes; SASP) fokuserar på analytiska och numeriska aspekter av stokastiska differentialekvationer, stokastisk styrteori, förgrenings- och partikelprocesser.

Vår forskning

Forskargruppen Stochastic Analysis and Stochastic Processes, SASP, är huvudsakligen förankrad inom institutionen för matematik men har även samarbete med institutionen för fysik och elektroteknik.

Tillämpningar för vår forskning återfinns inom naturvetenskap, teknik och ekonomi. Några exempel är prediktion av elpriser, banköverföringar, val av återförsäkringsnivåer, försäkrings solvens, stabilitetssystem, dynamik i ekologiska system, hydrologiska problem vid hantering av kärnavfall och optimal evakuering av stora byggnader.

Detaljerad information om gruppens forskning finns på vår engelska webbplats.

Aktuellt just nu

In memoriam Habib Ouerdiane

Medarbetare

Övriga medarbetare

Imane Jarni