Surveyinstitutet

Surveyinstitutet genomför och presenterar undersökningar av det svenska samhället.

Undersökningarna sker i samarbete med erfarna forskare inom statsvetenskap, massmedia- och kommunikationsvetenskap, sociologi, ekonomi och socialt arbete vid Linnéuniversitetet.

Grunden för Surveyinstitutets verksamhet är undersökningar av den svenska befolkningen i åldrarna 18 till 85 år. Undersökningarna rymmer frågor om bland annat hälsa, sociala villkor, utbildning, kultur, religion, demokrati, politik, åsikter och massmedia.

Survey 2022

Surveyinstitutet genomför vetenskapliga frågeundersökningar som en del av verksamheten vid Linnéuniversitetet i Växjö och Kalmar. Hösten 2022 genomför Surveyinstitutet sin undersökning Survey 2022. Survey 2022 är en stor vetenskaplig frågeundersökning över hela Sverige. 

Frågorna i enkäten rör din erfarenhet av och dina åsikter om coronapandemin, hälsa, utbildning, etik, kultur och flera andra viktiga samhällsfrågor. Den som ingår i urvalet och som fått Survey 2022 kan genom att svara på enkäten göra en insats för vetenskapen och hjälpa forskning om den svenska befolkningen.

Publikationer

Många vetenskapliga artiklar som publiceras i SurveyJournalen baseras på data från Surveyinstitutet.