Systembiologi av mikroorganismer

Vi studerar mikroorganismer som lever under extrema förhållanden

Vi använder olika tekniker inom systembiologi för att undersöka organismernas inre egenskaper, deras omgivning och hur de är anpassade till den. Kunskaperna används sedan i industriella projekt för att avlägsna förorenande kemikalier från processvatten inom bland annat gruvindustrin. Ytterligare ett exempel är att förstå hur mikroorganismer kan påverka eventuellt djupförvar av kärnavfall.

Läs mer om vår forskning på vår engelska sida

Acidofilisk biofilm
Biofilm i ett surt gruvdränage från Kristinebergsgruvan i norra Sverige. Biofilmen domineras av arten Acidithiobacillus ferrivorans som är anpassad till att leva i låga temperaturer.
Föregående bild Nästa bild
Acidofilisk biofilm
Biofilm i ett surt gruvdränage från gruvan i Kristineberg i norra Sverige.
Föregående bild Nästa bild
Acidofilisk biofilm
Biofilm i ett surt gruvdränage från gruvan i Kristineberg i norra Sverige.
Föregående bild Nästa bild
wordle
Wordle av forskargruppens innehåll. Läs mer om forskningsprojekten på den engelska hemsidan.
Föregående bild Nästa bild

Projekt

Aktuellt