The Bridge – strategiskt samarbete med IKEA

– Detta projekt är avslutat –
Sedan 2009 har Linnéuniversitetet och IKEA framgångsrikt samarbetat i ett strategiskt partnerskap kallat The Bridge. 2020 övergick samarbetet i en ny form som nu även inkluderar Södra. Namnet är det samma, men samarbetet har en bredare inriktning där fokus ligger på skogsbruk, innovation och hållbarhet. Samarbetet är en strategisk investering i forskning och utbildning och sträcker sig över tio år.

Här hittar du den nya sidan för The Bridge

Detta projekt avslutades 2020

The Bridge är ett flervetenskapligt forsknings- och utbildningssamarbete mellan Linnéuniversitetet och IKEA. Samarbetet handlar om livet hemma och produktionens villkor. Målet är att skapa en bättre vardag för de många människorna.

The Bridge är ett program för entreprenörskap, innovation och produktion. Målsättningen är att skapa en internationell samlingsplats för forskning och utbildning inom området Livet hemma.

Forskning

Det finns många frågeställningar kopplat till begreppet Livet hemma. Vad betyder vårt hem för oss? Hur lever vi hemma? Hur ska vi kunna producera bra möbler som de flesta människor har råd med? Vilka material ska vi använda? Inom the Bridge studerar forskare i företagsekonomi, design och träteknik dessa frågor. Projektet innebär ett flexibelt arbetssätt där samarbete över ämnesgränser främjar nytänkande och innovation.

  

Mathias Karlsson, doktorand i entreprenörskap, presenterar sin forskning i the Bridge. Läs mer under Business for a Better Life@Home ovan.

  

Tinh Sjökvist, doktorand i skog och trä, presenterar sin forskning i the Bridge. Läs mer under Technology for a Better Life@Home ovan.

  

Utbildning

Masterprogrammet Innovation genom ekonomi, teknik och design

Ett program med ett tvärvetenskapligt perspektiv, som kombinerar teknik, företagsekonomi och design. Utbildningen gör det möjligt för studenter att lära av varandras kunskap och förbättra sin förmåga att arbeta i olika projekt och inom produktutveckling. Masterutbildningen ges i nära samarbete med företag, och IKEA är ett av dem. Programmet ges med tre olika inriktningar:

Programmet Customer Experience Management

Programmet "Customer Experience Management" utgår från en kunds helhetsupplevelse av ett företag. Upplevelser skapas i en rad olika beröringspunkter mellan kunden och företaget/organisationen.

Programmet Inrednings- och butikskommunikation

Programmet för Inrednings- och Butikskommunikation tar sin utgångspunkt i inredarens och butikskommunikatörens möjlighet att bidra till ett företags lönsamhet.

Biblioteksresurser inom Life at home

Välkommen till en kunskapsbank uppbyggd med perspektivet Life at home. Innehållet har växt fram ut en litteraturöversikt som gjordes av bibliotekarier vid universitetsbiblioteket i samarbete med programmets forskare. Innehållet på sidorna kommer att följa utvecklingen inom forskningsområdet och syftet med kunskapsbanken är att man här ska finna spännande ingångar till forskning inom Life at home.

Nyheter