The Centre for Gender and Language

The Centre for Gender and Language är en internationell forskningsmiljö vid Linnéuniversitetet. Centret är tvärvetenskapligt och fakultetsöverskridande. Det bildar en nyskapande miljö för forskare från olika discipliner som intresserar sig för de komplexa relationer och frågeställningar som existerar mellan genus och språk.

I centrets profil lyfts särskilt den konstnärliga forskningen fram som en viktig del av samtida tvärvetenskap.

Till centrets verksamhetsområden hör internationella, fakultetsöverskridande och tvärvetenskapliga forsknings- och nätverkssamarbeten, liksom konferens-, symposie- och seminarieverksamhet. Hösten 2015 medverkar centret vid Nionde nordiska konferensen för språk och kön som ges vid Linnéuniversitetet, samt arrangerar ett symposium om Gender, Language and how to Create a Sustainable Research Environment för inbjudna forskare. Under symposiet ges även en öppen föreläsning.

Seminarier

Seminarieverksamheten inleddes hösten 2014 genom ett Skype-seminarium med den palestinska poeten och forskaren Somaya El Sousi. Under våren 2015 har centret haft tre gästforskare och en filmskapare på besök, vilka även hållit seminarier: professor Wencke Mühleisen, Oslo universitet, professor Ulla Manns, Södertörn högskola, professor Maria Tamboukou, University of East London, samt den kanadensisk-tunisiska filmskaparen Najwa Tlili.

Under hösten 2015 besöks centret av professorerna Annelie Bränström Öhman, Umeå universitet, Lena Gemzöe, Stockholms universitet, samt Nina Lykke, Linköpings universitet.

Under 2014/2015 finansieras verksamheten av medel från Crafoordstiftelsen. I centrets ledning ingår professor Gunilla Byrman och docent Stina Ericsson, anställda vid Linnéuniversitetets Svenska språket vid Fakulteten för konst och humaniora, samt Hanna Hallgren, lektor i genusvetenskap vid Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap.

Centrets signaturmålning (högst upp till höger), av konstnären Melissa Henderson, har titeln Ground Hinder.

Forskare

Samarbetspartners

The Centre for Narrative Research

Nätverk

F-Re:search är ett nätverk for forskare som intresserar sig för överskridanden mellan feministisk och konstnärlig forskning.