The Linnaeus University English-German-Swedish Corpus (LEGS)

I forskargruppen LEGS jämför vi engelska, svenska och tyska språkstrukturer. Därför sammanställer vi en balanserad trespråkig parallellkorpus med översatta texter.

Vår forskning

Den korpus vi arbetar med i forskargruppen the Linnaeus University English-German-Swedish Corpus (LEGS) innehåller engelska, svenska och tyska sakprosatexter i original från 2000-talet med översättningar till de övriga två språken. Texterna rör allt från populärvetenskap och populär historia till självhjälp och matlagning. Vår flerspråkiga korpus gör det möjligt att jämföra två översättningar med varandra för att ta reda på vad som kännetecknar översatta texter och de strukturella preferenser språken har.

Forskningen spänner över grammatiska strukturer, interpunktion och tilltal i översättning:

  • förbestämningar i nominalfraser (corporate-driven renewable projects; his Palo Alto garden; the climate change denial movement),
  • akronymer i översättning (the RSPB > RSPB (Kungliga fågelskyddssällskapet)),
  • fraseologiska strukturer (line by line / en rad i taget),
  • interpunktion (Ich finde: zu Recht! > And, I think, quite rightly so.),
  • läsartilltal (wenn Sie auf den Zehenspitzen stehen / när du står på tå)

Översättningskorpusen är ett mycket användbart verktyg i vår facköversättarutbildning (se nedan), eftersom den kan öka studenternas medvetenhet om olika översättningsalternativ i autentisk text.

Nyheter

Aktuellt

I detta avsnitt av Humpodd samtalar Hans Hägerdal och Bärbel Westphal med språkvetaren Jenny Ström Herold om hur skiljetecken tillkommer, försvinner och omformas i översättningar av facktext. Varför är engelskan så förtjust i parenteser, varför är tyskan så inne på kolon, och var hamnar svenskan i det hela? Avsnittet är Coronasäkrat.

Facköversättning i engelska, franska  eller tyska