Vägar till matematikens värld – ämneskunskap i matematikdidaktisk belysning (VÄMA)

Syftet med denna forskargrupp inom matematikdidaktik är att bidra med kunskap om elevernas lärande samt om hur man skapar förutsättningar för att utveckla lärande.

VÄMA är ett tvärvetenskapligt forskningssamarbete inom matematikdidaktik och har stark koppling till matematikinnehåll. Inom VÄMA studeras hur undervisning i matematik kan stödja elevers kommunikation, resonemang och kunnande i relation till matematiska strukturer, modeller, procedurer och begrepp inom t.ex. algebra och programmering. Ett framstående kännetecken för forskningen är det nära samarbetet med skolor.

Medarbetare

Övriga deltagande forskare/lärare

Monica Jonsson, lärare
Natalia Karlsson, Södertörns högskola, docent