Vetenskapliga beräkningar och partiella differentialekvationer

Under detta forskningstema studeras beräkningsmetoder för partiella differentialekvationer, analys av differential- och pseudodifferentialoperatorer, samt tillämpningar inom fysik och ingenjörsvetenskap med relevans för industri 4.0.

Vår forskning

Differentialekvationer används för att modellera fysikaliska fenomen inom maskinteknik, byggteknik och elektroteknik. De är centrala i kommande industri 4.0, men också för att beskriva processer inom medicin, biologi, ekonomi och en rad andra områden.

Under forskningstemat Vetenskapliga beräkningar och partiella differentialekvationer fokuserar vi på analys och numeriska metoder för att studera avancerade matematiska modeller. Forskningen i numerisk analys omfattar finita elementmetoder, finita differensmetoder och numerisk lösning av integralekvationer med tillämpningar mot maskinteknik, byggnadsteknik, elektromagnetisk fältteori och strömningsmekanik. Vår forskning inom analys av differential- och pseudodifferentialoperatorer är viktig för den numeriska analysen och för att svara på fundamentala frågor såsom välställdhet av avancerade matematiska modeller.

Projekt

Forskare under temat