VRxAR Labs

Forskargruppen VRxAR Labs studerar design av gränssnitt för Mixed Reality-miljöer, såsom Virtual Reality och Augmented Reality – virtuell respektive förstärkt verklighet.

Vår forskning

Vi är omgivna av komplexa och "osynliga" datorsystem som påverkar vår vardag. Digital data och information produceras, bearbetas och används i olika sammanhang och scenarier. I vår forskargrupp VRxAR Labs undersöker vi metoder och utvecklar design av gränssnitt för att möjliggöra visualisering av data och interaktion i smarta miljöer med fokus på Virtual Reality (VR; virtuell verklighet) och Augmented Reality (AR; förstärkt verklighet).

VR-miljöer gör det möjligt för användaren att fördjupa sig i en helt datorgenererad (virtuell) värld, som visuellt isolerar användaren från den verkliga omgivningen.

AR förlänger och förstärker den verkliga miljön genom att lägga till virtuell information interaktivt, i tre dimensioner och i realtid. Virtuella objekt i en AR-miljö anpassar sig efter varandra och uppfattas av användaren som att de samexisterar.

När man talar om Mixed Reality (MR; blandad verklighet) så sker samexistens mellan fysiska och digitala objekt i realtid, det vill säga MR kombinerar aspekter från AR och VR.

Towards a Hybrid Asymmetric Collaborative Immersive Analytics System (NordiCHI 2020)
Exploration of Time-Oriented Data in Immersive Virtual Reality Using a 3D Radar Chart Approach (NordiCHI 2020)
“Cube” interface for PEAR (work in progress 2018)

Projekt

Nyheter

Publikationer

Medarbetare