Waves, Signals and Systems

Forskningen inom vågor, signaler och system handlar främst om akustiska och elektromagnetiska direkta och inversa problem, med tillämpningar inom teknik och industri.

Vår forskning

Forskargruppen Waves, Signals and Systems (WSS) är en del av institutionen för fysik och elektroteknik samt institutionen för matematik vid fakulteten för teknik.

Typiska användningsområden finns inom antenner och trådlös kommunikationvågledarteori, kvantelektrodynamik för optiska fibrer, flödesakustik, strukturdynamik, mikrovågstomografi, elektrisk impedans-tomografi och kraftteknik. Forskningen bygger på matematisk modellering av vågfenomen, matematisk och numerisk analys, statistisk signalanalys och optimering.

För närvarande är våra viktigaste tillämpningsområden strömkablar, elektromagnetisk konstruktion, byggnadsakustik, fiberoptik, antenner och spridning.

Detaljerad information om gruppens forskning finns på vår engelska webbplats.

Medarbetare