forskarstudent med handledare

300 forskarstuderande i över 30 ämnen

Vid Linnéuniversitetet bedrivs högkvalitativ forskning inom samtliga fakulteter med inriktning mot hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, humaniora och samhällsvetenskap, ekonomi och design, samt naturvetenskap och teknik.

Utbildning på forskarnivå erbjuds inom samtliga fakulteter vid Linnéuniversitetet och leder till licentiat- eller doktorsexamen. Cirka 300 forskarstuderande (doktorander) är verksamma i 32 olika ämnen.

Denna forskning utövas antingen i form av specialisering inom en fakultets område eller genom tvärvetenskapliga samarbeten över fakultetsgränserna. Inom flera av ämnena bedrivs även forskning med didaktisk eller utbildningsvetenskaplig inriktning. Läs mer om forskarutbildningen i våra olika ämnen via menyn här intill.

Linnéuniversitetet satsar på en utbildning som kännetecknas av goda villkor och starkt inflytande för de forskarstuderande, engagerade handledarteam och utvecklat samarbete i nationella och internationella nätverk. Den som har en examen på forskarnivå från Linnéuniversitetet har bedrivit forskning tillsammans med handledare och doktorandkolleger i högklassiga miljöer, är van vid lagarbete och kan presentera sin forskning i många olika sammanhang.

Utbildning på forskarnivå är grunden för en karriär som forskare och lärare vid universitet eller som forskare i industrin. Den kan också leda till många andra spännande jobb.

Kurser på forskarnivå

Linnéuniversitetet erbjuder en mängd olika kurser på forskarnivå inom våra ämnen. Vissa är öppna för forskarstuderande vid andra universitet, medan andra enbart erbjuds doktorander vid den egna fakulteten eller ämnet. I listorna nedan, som inte är kompletta än, hittar du de av våra kurser som har egna sidor.

Att bli antagen till forskarutbildning

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå i ett ämne ska ett antal krav vara uppfyllda. Kraven gäller både den institution som bedriver utbildningen, och den sökande.

Hur ansöker jag till forskarutbildningen?

Ansökningsförfarandet skiljer sig åt beroende på om doktorandanställningen du söker har utlysts bland lediga jobb eller inte.

Övrig information

Aktuellt inom forskarutbildning