forskarstudent med handledare

300 forskarstuderande i över 30 ämnen

Vid Linnéuniversitetet bedrivs högkvalitativ forskning inom samtliga fakulteter med inriktning mot hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, humaniora och samhällsvetenskap, ekonomi och design, samt naturvetenskap och teknik.

Utbildning på forskarnivå erbjuds inom samtliga fakulteter vid Linnéuniversitetet och leder till licentiat- eller doktorsexamen. Cirka 300 forskarstuderande är verksamma i 32 olika ämnen.

Denna forskning utövas antingen i form av specialisering inom en fakultets område eller genom tvärvetenskapliga samarbeten över fakultetsgränserna. Inom flera av ämnena bedrivs även forskning med didaktisk eller utbildningsvetenskaplig inriktning.

Läs mer om forskarutbildningen i våra olika ämnen via menyn uppe till höger på sidan.

Linnéuniversitetet satsar på en utbildning som kännetecknas av goda villkor och starkt inflytande för de forskarstuderande, engagerade handledarteam och utvecklat samarbete i nationella och internationella nätverk. Den som har en examen på forskarnivå från Linnéuniversitetet har bedrivit forskning tillsammans med handledare och doktorandkolleger i högklassiga miljöer, är van vid lagarbete och kan presentera sin forskning inför både experter och lekmän.

Utbildning på forskarnivå är grunden för en karriär som forskare och lärare vid universitet eller som forskare i industrin. Den kan också leda till många andra spännande jobb.

Jens doktorerar i pedagogik

Jens Gardesten

Jens Gardesten hade jobbat som lärare i grundskolan i 12 år innan han bestämde sig för att doktorera. Han valde pedagogik - ett ämne som länge intresserat honom i hans roll som lärare. 

Furong studerar till paleontolog

Furong Li in the lab

Intresset för paleoekologi och möjligheten att själv kunna disponera sin tid gjorde att Furong Li valde doktorandstudier.

Vad krävs för att bli antagen till utbildning på forskarnivå?

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå i ett ämne ska ett antal krav vara uppfyllda. Kraven gäller både den institution som bedriver utbildningen, och den sökande.

Hur ansöker jag?

Ansökningsförfarandet skiljer sig åt beroende på om doktorandanställningen du söker har utlysts bland lediga jobb eller inte.

Rättigheter och skyldigheter

Institutionen där doktoranden bedriver sin utbildning ansvarar för att tillhandahålla den utbildning som anges i ämnets allmänna studieplan och doktorandens individuella studieplan. Doktoranden åtar sig att följa den utbildning som anges i ämnets allmänna studieplan och i doktorandens individuella studieplan. Rättigheter och skyldigheter beskrivs mer ingående i Linnéuniversitetets Lokala regler för utbildning på forskarnivå.

Lokala regler för utbildning på forskarnivå