äppelblomma

Forskarutbildning i arkeologi

Utbildning på forskarnivå i arkeologi bedrivs inom den kulturvetenskapliga miljön vid fakulteten för konst och humaniora.

För tillfället är våra doktorander involverade i forskarskolan GRASCA och vi har få tillfällen för öppna utlysningar av doktorandtjänster. Har du en idé om ett doktorandprojekt är du välkommen att kontakta någon av oss som arbetar i ämnet, för att diskutera vilka möjligheter som finns att skapa en forskarutbildning baserad på dina tankar. Du hittar information om vilka vi är och vilka våra forskningsområden är på arkeologins ämnessida.

Läs mer om kurser på forskarnivå vid fakulteten för konst och humaniora.

GRASCA – forskarskola i uppdragsarkeologi

GRASCA är en forskarskola i uppdragsarkeologi och är ett samarbete mellan Linnéuniversitetet, KK-stiftelsen och flera marknadsledande arkeologiföretag. Utbildningen startade i november 2015.